Kết quả xổ số Bạc Liêu 23-07-2019

Kết quả sổ xố ngày - 23/07/2019

ĐB 044257
Nhất 70040
Nhì 64269
Ba 94042 85962
79984 99474 00198 99850
17866 99628 70138
Năm 3462
Sáu 0250 7732 8124
Bảy 379
Tám 66
Đầu Đuôi
0
1
2 28, 24
3 38, 32
4 40, 42
5 57, 50, 50
6 69, 62, 66, 62, 66
7 74, 79
8 84
9 98
Đuôi Đầu
0 40, 50, 50
1
2 42, 62, 62, 32
3
4 84, 74, 24
5
6 66, 66
7 57
8 98, 28, 38
9 69, 79