Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bạc Liêu

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bạc Liêu

Bộ số Lần về Tỉ lệ
48 4 Lần 4.44%
34 3 Lần 3.33%
51 3 Lần 3.33%
66 3 Lần 3.33%
76 3 Lần 3.33%
77 3 Lần 3.33%
05 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bạc Liêu đến 21/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
48 4 Lần Tăng 1
34 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Tăng 1
66 3 Lần Tăng 1
76 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 5 Tăng 1
32 5 Không tăng
51 5 Tăng 1
66 5 Tăng 1
69 5 Giảm 1
35 4 Không tăng
39 4 Không tăng
48 4 Tăng 1
71 4 Không tăng
75 4 Không tăng
77 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 13 Tăng 1
23 11 Không tăng
32 10 Giảm 1
75 10 Không tăng
40 9 Giảm 1
48 9 Tăng 1
69 9 Không tăng
99 9 Không tăng
16 8 Giảm 1
26 8 Không tăng
38 8 Không tăng
45 8 Không tăng
67 8 Không tăng
70 8 Không tăng
71 8 Tăng 1
91 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 66: 2 Kỳ
  • 48: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
13 Lần Không tăng
0
Tăng 2 16 Lần
16 Lần Không tăng
1
Tăng 1 20 Lần
18 Lần Không tăng
2
Tăng 1 19 Lần
26 Lần Không tăng
3
Không tăng 16 Lần
18 Lần Giảm 1
4
Giảm 1 16 Lần
16 Lần Không tăng
5
Không tăng 24 Lần
17 Lần Giảm 2
6
Tăng 1 24 Lần
25 Lần Tăng 1
7
Giảm 2 16 Lần
14 Lần Tăng 1
8
Không tăng 14 Lần
17 Lần Tăng 1
9
Giảm 2 15 Lần