Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bạc Liêu

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bạc Liêu

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 4 Lần 4.44%
23 4 Lần 4.44%
70 4 Lần 4.44%
02 3 Lần 3.33%
31 3 Lần 3.33%
69 3 Lần 3.33%
98 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bạc Liêu đến 28/11/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 4 Lần Tăng 1
23 4 Lần Tăng 2
70 4 Lần Không tăng
02 3 Lần Giảm 1
31 3 Lần Tăng 1
69 3 Lần Không tăng
98 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 5 Tăng 1
69 5 Không tăng
73 5 Không tăng
98 5 Không tăng
02 4 Giảm 1
05 4 Tăng 1
31 4 Tăng 1
40 4 Không tăng
68 4 Không tăng
70 4 Không tăng
76 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
68 11 Không tăng
26 10 Không tăng
02 9 Không tăng
05 9 Không tăng
76 9 Giảm 1
01 8 Giảm 1
23 8 Tăng 2
39 8 Không tăng
50 8 Không tăng
55 8 Tăng 1
61 8 Không tăng
72 8 Giảm 1
73 8 Không tăng
77 8 Không tăng
85 8 Tăng 1
89 8 Không tăng
97 8 Giảm 2

Các cặp số ra liên tiếp

  • 71: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Tăng 1
0
Tăng 2 26 Lần
15 Lần Không tăng
1
Không tăng 19 Lần
24 Lần Tăng 1
2
Tăng 1 14 Lần
15 Lần Giảm 1
3
Không tăng 22 Lần
15 Lần Giảm 1
4
Không tăng 12 Lần
13 Lần Tăng 2
5
Giảm 1 20 Lần
21 Lần Không tăng
6
Tăng 1 18 Lần
24 Lần Tăng 1
7
Giảm 2 15 Lần
11 Lần Giảm 3
8
Tăng 1 17 Lần
19 Lần Không tăng
9
Giảm 2 17 Lần