Xổ số Bạc Liêu 60 ngày – Kết quả XS Bạc Liêu 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 09/07/2024

ĐB 387936
Nhất 64420
Nhì 71076
Ba 72516 26710
44237 88239 77618 79203
44142 07191 64449
Năm 1878
Sáu 0156 2900 1926
Bảy 492
Tám 66
Đầu
0 03, 00
1 16, 10, 18
2 20, 26
3 36, 37, 39
4 42, 49
5 56
6 66
7 76, 78
8
9 91, 92
Đuôi
0 20, 10, 00
1 91
2 42, 92
3 03
4
5
6 36, 76, 16, 56, 26, 66
7 37
8 18, 78
9 39, 49

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 02/07/2024

ĐB 035005
Nhất 43734
Nhì 70817
Ba 60056 55928
90299 10971 13693 34894
77692 04201 10985
Năm 2886
Sáu 8108 3276 2282
Bảy 051
Tám 76
Đầu
0 05, 01, 08
1 17
2 28
3 34
4
5 56, 51
6
7 71, 76, 76
8 85, 86, 82
9 99, 93, 94, 92
Đuôi
0
1 71, 01, 51
2 92, 82
3 93
4 34, 94
5 05, 85
6 56, 86, 76, 76
7 17
8 28, 08
9 99

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 25/06/2024

ĐB 574546
Nhất 49066
Nhì 87604
Ba 66648 36409
03760 37520 93484 47164
67861 13656 93117
Năm 3115
Sáu 6078 3142 1593
Bảy 369
Tám 91
Đầu
0 04, 09
1 17, 15
2 20
3
4 46, 48, 42
5 56
6 66, 60, 64, 61, 69
7 78
8 84
9 93, 91
Đuôi
0 60, 20
1 61, 91
2 42
3 93
4 04, 84, 64
5 15
6 46, 66, 56
7 17
8 48, 78
9 09, 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 18/06/2024

ĐB 769851
Nhất 58598
Nhì 19438
Ba 90173 15347
34023 25472 12455 53495
63847 86284 16393
Năm 3424
Sáu 2455 6218 6294
Bảy 090
Tám 68
Đầu
0
1 18
2 23, 24
3 38
4 47, 47
5 51, 55, 55
6 68
7 73, 72
8 84
9 98, 95, 93, 94, 90
Đuôi
0 90
1 51
2 72
3 73, 23, 93
4 84, 24, 94
5 55, 95, 55
6
7 47, 47
8 98, 38, 18, 68
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 11/06/2024

ĐB 985521
Nhất 61295
Nhì 06584
Ba 40240 83195
32543 76922 43392 45015
30689 74955 66916
Năm 4201
Sáu 2993 0307 0460
Bảy 678
Tám 90
Đầu
0 01, 07
1 15, 16
2 21, 22
3
4 40, 43
5 55
6 60
7 78
8 84, 89
9 95, 95, 92, 93, 90
Đuôi
0 40, 60, 90
1 21, 01
2 22, 92
3 43, 93
4 84
5 95, 95, 15, 55
6 16
7 07
8 78
9 89

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 04/06/2024

ĐB 593027
Nhất 34128
Nhì 47351
Ba 13655 44456
22702 90661 08440 79234
21485 39839 10078
Năm 6034
Sáu 3644 4654 5354
Bảy 288
Tám 43
Đầu
0 02
1
2 27, 28
3 34, 39, 34
4 40, 44, 43
5 51, 55, 56, 54, 54
6 61
7 78
8 85, 88
9
Đuôi
0 40
1 51, 61
2 02
3 43
4 34, 34, 44, 54, 54
5 55, 85
6 56
7 27
8 28, 78, 88
9 39

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 28/05/2024

ĐB 843632
Nhất 02790
Nhì 23448
Ba 44704 87558
23968 96432 27294 03909
28835 38577 08291
Năm 5019
Sáu 6314 1194 2133
Bảy 440
Tám 63
Đầu
0 04, 09
1 19, 14
2
3 32, 32, 35, 33
4 48, 40
5 58
6 68, 63
7 77
8
9 90, 94, 91, 94
Đuôi
0 90, 40
1 91
2 32, 32
3 33, 63
4 04, 94, 14, 94
5 35
6
7 77
8 48, 58, 68
9 09, 19

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 21/05/2024

ĐB 779132
Nhất 39571
Nhì 28935
Ba 71105 88627
02666 13030 08580 23491
98548 89906 50620
Năm 7582
Sáu 7851 5793 8256
Bảy 072
Tám 15
Đầu
0 05, 06
1 15
2 27, 20
3 32, 35, 30
4 48
5 51, 56
6 66
7 71, 72
8 80, 82
9 91, 93
Đuôi
0 30, 80, 20
1 71, 91, 51
2 32, 82, 72
3 93
4
5 35, 05, 15
6 66, 06, 56
7 27
8 48
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 14/05/2024

ĐB 643547
Nhất 05833
Nhì 16876
Ba 72677 83448
94295 32644 17478 94214
74145 49913 60766
Năm 0074
Sáu 2442 3997 3860
Bảy 748
Tám 16
Đầu
0
1 14, 13, 16
2
3 33
4 47, 48, 44, 45, 42, 48
5
6 66, 60
7 76, 77, 78, 74
8
9 95, 97
Đuôi
0 60
1
2 42
3 33, 13
4 44, 14, 74
5 95, 45
6 76, 66, 16
7 47, 77, 97
8 48, 78, 48
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 07/05/2024

ĐB 650522
Nhất 94875
Nhì 30548
Ba 06460 88039
94599 46983 00035 06316
95426 02299 89144
Năm 6713
Sáu 5624 2912 5815
Bảy 121
Tám 76
Đầu
0
1 16, 13, 12, 15
2 22, 26, 24, 21
3 39, 35
4 48, 44
5
6 60
7 75, 76
8 83
9 99, 99
Đuôi
0 60
1 21
2 22, 12
3 83, 13
4 44, 24
5 75, 35, 15
6 16, 26, 76
7
8 48
9 39, 99, 99

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 30/04/2024

ĐB 597370
Nhất 83923
Nhì 22077
Ba 04718 28157
75476 42928 37551 73634
05088 32997 26251
Năm 5712
Sáu 6102 3478 5377
Bảy 656
Tám 59
Đầu
0 02
1 18, 12
2 23, 28
3 34
4
5 57, 51, 51, 56, 59
6
7 70, 77, 76, 78, 77
8 88
9 97
Đuôi
0 70
1 51, 51
2 12, 02
3 23
4 34
5
6 76, 56
7 77, 57, 97, 77
8 18, 28, 88, 78
9 59

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 23/04/2024

ĐB 714705
Nhất 51021
Nhì 39266
Ba 39834 87862
42072 93893 97036 98175
47234 15438 74345
Năm 2194
Sáu 0232 5720 7883
Bảy 161
Tám 41
Đầu
0 05
1
2 21, 20
3 34, 36, 34, 38, 32
4 45, 41
5
6 66, 62, 61
7 72, 75
8 83
9 93, 94
Đuôi
0 20
1 21, 61, 41
2 62, 72, 32
3 93, 83
4 34, 34, 94
5 05, 75, 45
6 66, 36
7
8 38
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 16/04/2024

ĐB 433905
Nhất 21775
Nhì 40833
Ba 40869 55335
06827 87732 07940 78404
24275 87919 40707
Năm 4939
Sáu 5206 2110 2061
Bảy 869
Tám 74
Đầu
0 05, 04, 07, 06
1 19, 10
2 27
3 33, 35, 32, 39
4 40
5
6 69, 61, 69
7 75, 75, 74
8
9
Đuôi
0 40, 10
1 61
2 32
3 33
4 04, 74
5 05, 75, 35, 75
6 06
7 27, 07
8
9 69, 19, 39, 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 09/04/2024

ĐB 830669
Nhất 52831
Nhì 14907
Ba 55700 50547
81488 23435 49152 00074
56046 49755 34822
Năm 0583
Sáu 1893 4338 6936
Bảy 866
Tám 27
Đầu
0 07, 00
1
2 22, 27
3 31, 35, 38, 36
4 47, 46
5 52, 55
6 69, 66
7 74
8 88, 83
9 93
Đuôi
0 00
1 31
2 52, 22
3 83, 93
4 74
5 35, 55
6 46, 36, 66
7 07, 47, 27
8 88, 38
9 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 02/04/2024

ĐB 532626
Nhất 54954
Nhì 23009
Ba 73469 63823
20182 05392 97450 92990
74605 21616 49161
Năm 6451
Sáu 8365 7387 5843
Bảy 244
Tám 95
Đầu
0 09, 05
1 16
2 26, 23
3
4 43, 44
5 54, 50, 51
6 69, 61, 65
7
8 82, 87
9 92, 90, 95
Đuôi
0 50, 90
1 61, 51
2 82, 92
3 23, 43
4 54, 44
5 05, 65, 95
6 26, 16
7 87
8
9 09, 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 26/03/2024

ĐB 610432
Nhất 61398
Nhì 23411
Ba 38284 97473
84069 19705 64030 37785
82751 16131 37077
Năm 0339
Sáu 4686 5345 1256
Bảy 671
Tám 17
Đầu
0 05
1 11, 17
2
3 32, 30, 31, 39
4 45
5 51, 56
6 69
7 73, 77, 71
8 84, 85, 86
9 98
Đuôi
0 30
1 11, 51, 31, 71
2 32
3 73
4 84
5 05, 85, 45
6 86, 56
7 77, 17
8 98
9 69, 39

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 19/03/2024

ĐB 002939
Nhất 18371
Nhì 18029
Ba 20571 18443
29686 16152 73066 27690
53890 30432 74754
Năm 5570
Sáu 8328 8126 1213
Bảy 581
Tám 95
Đầu
0
1 13
2 29, 28, 26
3 39, 32
4 43
5 52, 54
6 66
7 71, 71, 70
8 86, 81
9 90, 90, 95
Đuôi
0 90, 90, 70
1 71, 71, 81
2 52, 32
3 43, 13
4 54
5 95
6 86, 66, 26
7
8 28
9 39, 29

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 12/03/2024

ĐB 907757
Nhất 27006
Nhì 65923
Ba 17537 09371
12425 85045 61019 90358
90269 48400 32391
Năm 8932
Sáu 2262 1567 6486
Bảy 135
Tám 44
Đầu
0 06, 00
1 19
2 23, 25
3 37, 32, 35
4 45, 44
5 57, 58
6 69, 62, 67
7 71
8 86
9 91
Đuôi
0 00
1 71, 91
2 32, 62
3 23
4 44
5 25, 45, 35
6 06, 86
7 57, 37, 67
8 58
9 19, 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 05/03/2024

ĐB 758520
Nhất 02596
Nhì 01721
Ba 13564 34879
59925 68647 26867 13109
85140 39499 37922
Năm 8616
Sáu 7839 5400 9558
Bảy 701
Tám 45
Đầu
0 09, 00, 01
1 16
2 20, 21, 25, 22
3 39
4 47, 40, 45
5 58
6 64, 67
7 79
8
9 96, 99
Đuôi
0 20, 40, 00
1 21, 01
2 22
3
4 64
5 25, 45
6 96, 16
7 47, 67
8 58
9 79, 09, 99, 39

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 27/02/2024

ĐB 404589
Nhất 53872
Nhì 79967
Ba 24755 33542
71579 82974 18799 77791
80747 73664 79960
Năm 4921
Sáu 8572 7510 5366
Bảy 391
Tám 96
Đầu
0
1 10
2 21
3
4 42, 47
5 55
6 67, 64, 60, 66
7 72, 79, 74, 72
8 89
9 99, 91, 91, 96
Đuôi
0 60, 10
1 91, 21, 91
2 72, 42, 72
3
4 74, 64
5 55
6 66, 96
7 67, 47
8
9 89, 79, 99

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 20/02/2024

ĐB 812901
Nhất 41891
Nhì 83332
Ba 24240 14867
24329 25925 34051 80643
08738 36133 52048
Năm 0830
Sáu 9723 7108 2985
Bảy 592
Tám 79
Đầu
0 01, 08
1
2 29, 25, 23
3 32, 38, 33, 30
4 40, 43, 48
5 51
6 67
7 79
8 85
9 91, 92
Đuôi
0 40, 30
1 01, 91, 51
2 32, 92
3 43, 33, 23
4
5 25, 85
6
7 67
8 38, 48, 08
9 29, 79

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 13/02/2024

ĐB 789605
Nhất 18009
Nhì 21134
Ba 23871 70014
04210 51941 57585 82087
43609 92057 49668
Năm 9223
Sáu 1524 0981 6545
Bảy 599
Tám 08
Đầu
0 05, 09, 09, 08
1 14, 10
2 23, 24
3 34
4 41, 45
5 57
6 68
7 71
8 85, 87, 81
9 99
Đuôi
0 10
1 71, 41, 81
2
3 23
4 34, 14, 24
5 05, 85, 45
6
7 87, 57
8 68, 08
9 09, 09, 99

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 06/02/2024

ĐB 710368
Nhất 79602
Nhì 25880
Ba 81495 46248
23101 13784 50875 30880
97741 62050 99364
Năm 3019
Sáu 0392 3837 3827
Bảy 320
Tám 52
Đầu
0 02, 01
1 19
2 27, 20
3 37
4 48, 41
5 50, 52
6 68, 64
7 75
8 80, 84, 80
9 95, 92
Đuôi
0 80, 80, 50, 20
1 01, 41
2 02, 92, 52
3
4 84, 64
5 95, 75
6
7 37, 27
8 68, 48
9 19

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 30/01/2024

ĐB 758755
Nhất 82090
Nhì 35199
Ba 27714 18579
50826 41078 96209 65883
89598 95263 15758
Năm 3957
Sáu 7223 4406 3850
Bảy 405
Tám 40
Đầu
0 09, 06, 05
1 14
2 26, 23
3
4 40
5 55, 58, 57, 50
6 63
7 79, 78
8 83
9 90, 99, 98
Đuôi
0 90, 50, 40
1
2
3 83, 63, 23
4 14
5 55, 05
6 26, 06
7 57
8 78, 98, 58
9 99, 79, 09

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 23/01/2024

ĐB 044138
Nhất 50555
Nhì 98435
Ba 96883 48044
43362 80045 33540 82444
61700 71807 62677
Năm 2942
Sáu 8290 1626 9647
Bảy 865
Tám 20
Đầu
0 00, 07
1
2 26, 20
3 38, 35
4 44, 45, 40, 44, 42, 47
5 55
6 62, 65
7 77
8 83
9 90
Đuôi
0 40, 00, 90, 20
1
2 62, 42
3 83
4 44, 44
5 55, 35, 45, 65
6 26
7 07, 77, 47
8 38
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 16/01/2024

ĐB 432494
Nhất 82310
Nhì 31443
Ba 19853 07037
44158 73264 89432 49699
15368 00737 64491
Năm 2784
Sáu 7898 5290 3789
Bảy 230
Tám 03
Đầu
0 03
1 10
2
3 37, 32, 37, 30
4 43
5 53, 58
6 64, 68
7
8 84, 89
9 94, 99, 91, 98, 90
Đuôi
0 10, 90, 30
1 91
2 32
3 43, 53, 03
4 94, 64, 84
5
6
7 37, 37
8 58, 68, 98
9 99, 89

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 09/01/2024

ĐB 799733
Nhất 40554
Nhì 23626
Ba 07107 83628
00296 43056 46713 19587
27212 35473 15830
Năm 2481
Sáu 0692 0820 0834
Bảy 254
Tám 94
Đầu
0 07
1 13, 12
2 26, 28, 20
3 33, 30, 34
4
5 54, 56, 54
6
7 73
8 87, 81
9 96, 92, 94
Đuôi
0 30, 20
1 81
2 12, 92
3 33, 13, 73
4 54, 34, 54, 94
5
6 26, 96, 56
7 07, 87
8 28
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 02/01/2024

ĐB 404325
Nhất 09858
Nhì 81804
Ba 72841 80783
07180 69467 63925 62453
13168 96964 03851
Năm 0670
Sáu 2163 0216 2346
Bảy 372
Tám 48
Đầu
0 04
1 16
2 25, 25
3
4 41, 46, 48
5 58, 53, 51
6 67, 68, 64, 63
7 70, 72
8 83, 80
9
Đuôi
0 80, 70
1 41, 51
2 72
3 83, 53, 63
4 04, 64
5 25, 25
6 16, 46
7 67
8 58, 68, 48
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 26/12/2023

ĐB 757302
Nhất 49038
Nhì 82100
Ba 63340 21237
35063 90067 11547 36384
15126 63008 62475
Năm 1215
Sáu 7122 8043 8699
Bảy 605
Tám 32
Đầu
0 02, 00, 08, 05
1 15
2 26, 22
3 38, 37, 32
4 40, 47, 43
5
6 63, 67
7 75
8 84
9 99
Đuôi
0 00, 40
1
2 02, 22, 32
3 63, 43
4 84
5 75, 15, 05
6 26
7 37, 67, 47
8 38, 08
9 99

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 19/12/2023

ĐB 391262
Nhất 44510
Nhì 92447
Ba 03870 81543
82759 34508 49738 84473
65900 19467 35515
Năm 6875
Sáu 1552 2174 8843
Bảy 565
Tám 06
Đầu
0 08, 00, 06
1 10, 15
2
3 38
4 47, 43, 43
5 59, 52
6 62, 67, 65
7 70, 73, 75, 74
8
9
Đuôi
0 10, 70, 00
1
2 62, 52
3 43, 73, 43
4 74
5 15, 75, 65
6 06
7 47, 67
8 08, 38
9 59

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 12/12/2023

ĐB 008040
Nhất 73227
Nhì 53903
Ba 25905 51710
56338 59187 39317 16213
35962 94803 11614
Năm 7082
Sáu 2755 6424 1657
Bảy 316
Tám 86
Đầu
0 03, 05, 03
1 10, 17, 13, 14, 16
2 27, 24
3 38
4 40
5 55, 57
6 62
7
8 87, 82, 86
9
Đuôi
0 40, 10
1
2 62, 82
3 03, 13, 03
4 14, 24
5 05, 55
6 16, 86
7 27, 87, 17, 57
8 38
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 05/12/2023

ĐB 006152
Nhất 02523
Nhì 83478
Ba 91672 78975
77573 73386 57625 94284
88136 73266 32316
Năm 8491
Sáu 3518 0826 9339
Bảy 720
Tám 48
Đầu
0
1 16, 18
2 23, 25, 26, 20
3 36, 39
4 48
5 52
6 66
7 78, 72, 75, 73
8 86, 84
9 91
Đuôi
0 20
1 91
2 52, 72
3 23, 73
4 84
5 75, 25
6 86, 36, 66, 16, 26
7
8 78, 18, 48
9 39

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 28/11/2023

ĐB 552155
Nhất 33531
Nhì 54116
Ba 43590 84746
80485 14605 47823 62318
16723 76879 46406
Năm 7954
Sáu 8671 5422 4732
Bảy 850
Tám 91
Đầu
0 05, 06
1 16, 18
2 23, 23, 22
3 31, 32
4 46
5 55, 54, 50
6
7 79, 71
8 85
9 90, 91
Đuôi
0 90, 50
1 31, 71, 91
2 22, 32
3 23, 23
4 54
5 55, 85, 05
6 16, 46, 06
7
8 18
9 79

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 21/11/2023

ĐB 378081
Nhất 96638
Nhì 31245
Ba 23313 55070
28777 39401 25397 92542
80840 87671 72277
Năm 1536
Sáu 7360 1802 7097
Bảy 398
Tám 34
Đầu
0 01, 02
1 13
2
3 38, 36, 34
4 45, 42, 40
5
6 60
7 70, 77, 71, 77
8 81
9 97, 97, 98
Đuôi
0 70, 40, 60
1 81, 01, 71
2 42, 02
3 13
4 34
5 45
6 36
7 77, 97, 77, 97
8 38, 98
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 14/11/2023

ĐB 630229
Nhất 76331
Nhì 23903
Ba 33573 24739
24170 61313 20002 66573
12670 47876 82469
Năm 6940
Sáu 5912 6901 6031
Bảy 379
Tám 37
Đầu
0 03, 02, 01
1 13, 12
2 29
3 31, 39, 31, 37
4 40
5
6 69
7 73, 70, 73, 70, 76, 79
8
9
Đuôi
0 70, 70, 40
1 31, 01, 31
2 02, 12
3 03, 73, 13, 73
4
5
6 76
7 37
8
9 29, 39, 69, 79

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 07/11/2023

ĐB 003028
Nhất 12569
Nhì 56476
Ba 55405 51602
97305 10705 69130 85494
07817 45798 99757
Năm 7300
Sáu 8575 3170 7823
Bảy 250
Tám 06
Đầu
0 05, 02, 05, 05, 00, 06
1 17
2 28, 23
3 30
4
5 57, 50
6 69
7 76, 75, 70
8
9 94, 98
Đuôi
0 30, 00, 70, 50
1
2 02
3 23
4 94
5 05, 05, 05, 75
6 76, 06
7 17, 57
8 28, 98
9 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 31/10/2023

ĐB 428867
Nhất 83899
Nhì 36175
Ba 66956 96659
90133 56882 92304 37469
71648 96324 86874
Năm 4998
Sáu 3260 1189 6487
Bảy 011
Tám 23
Đầu
0 04
1 11
2 24, 23
3 33
4 48
5 56, 59
6 67, 69, 60
7 75, 74
8 82, 89, 87
9 99, 98
Đuôi
0 60
1 11
2 82
3 33, 23
4 04, 24, 74
5 75
6 56
7 67, 87
8 48, 98
9 99, 59, 69, 89

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 24/10/2023

ĐB 477461
Nhất 91122
Nhì 22202
Ba 54807 86004
84216 63215 50263 46576
65901 71032 17440
Năm 5850
Sáu 7968 1541 7028
Bảy 732
Tám 73
Đầu
0 02, 07, 04, 01
1 16, 15
2 22, 28
3 32, 32
4 40, 41
5 50
6 61, 63, 68
7 76, 73
8
9
Đuôi
0 40, 50
1 61, 01, 41
2 22, 02, 32, 32
3 63, 73
4 04
5 15
6 16, 76
7 07
8 68, 28
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 17/10/2023

ĐB 168245
Nhất 95746
Nhì 71723
Ba 00018 56566
45625 56959 21489 40676
49512 87683 12594
Năm 6616
Sáu 2969 9925 5655
Bảy 729
Tám 92
Đầu
0
1 18, 12, 16
2 23, 25, 25, 29
3
4 45, 46
5 59, 55
6 66, 69
7 76
8 89, 83
9 94, 92
Đuôi
0
1
2 12, 92
3 23, 83
4 94
5 45, 25, 25, 55
6 46, 66, 76, 16
7
8 18
9 59, 89, 69, 29

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 10/10/2023

ĐB 133051
Nhất 85427
Nhì 82141
Ba 87495 95326
45067 18969 23211 81904
02513 28820 34203
Năm 2998
Sáu 5591 2907 6128
Bảy 744
Tám 78
Đầu
0 04, 03, 07
1 11, 13
2 27, 26, 20, 28
3
4 41, 44
5 51
6 67, 69
7 78
8
9 95, 98, 91
Đuôi
0 20
1 51, 41, 11, 91
2
3 13, 03
4 04, 44
5 95
6 26
7 27, 67, 07
8 98, 28, 78
9 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 03/10/2023

ĐB 914500
Nhất 67826
Nhì 28798
Ba 48973 62668
53468 82129 55693 63120
30667 14549 11690
Năm 6124
Sáu 5765 4440 0060
Bảy 865
Tám 73
Đầu
0 00
1
2 26, 29, 20, 24
3
4 49, 40
5
6 68, 68, 67, 65, 60, 65
7 73, 73
8
9 98, 93, 90
Đuôi
0 00, 20, 90, 40, 60
1
2
3 73, 93, 73
4 24
5 65, 65
6 26
7 67
8 98, 68, 68
9 29, 49

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 26/09/2023

ĐB 924731
Nhất 54345
Nhì 95690
Ba 09474 61585
69885 79026 01800 42280
99961 20293 55153
Năm 2520
Sáu 4668 0810 2536
Bảy 353
Tám 87
Đầu
0 00
1 10
2 26, 20
3 31, 36
4 45
5 53, 53
6 61, 68
7 74
8 85, 85, 80, 87
9 90, 93
Đuôi
0 90, 00, 80, 20, 10
1 31, 61
2
3 93, 53, 53
4 74
5 45, 85, 85
6 26, 36
7 87
8 68
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 19/09/2023

ĐB 152594
Nhất 73702
Nhì 90675
Ba 37849 31623
71633 89811 11039 53287
50995 83446 23537
Năm 3611
Sáu 1485 7389 6655
Bảy 326
Tám 81
Đầu
0 02
1 11, 11
2 23, 26
3 33, 39, 37
4 49, 46
5 55
6
7 75
8 87, 85, 89, 81
9 94, 95
Đuôi
0
1 11, 11, 81
2 02
3 23, 33
4 94
5 75, 95, 85, 55
6 46, 26
7 87, 37
8
9 49, 39, 89

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 12/09/2023

ĐB 928032
Nhất 34416
Nhì 85534
Ba 81639 50061
52292 42994 91470 13509
20477 76310 00636
Năm 1819
Sáu 1905 8876 1926
Bảy 822
Tám 77
Đầu
0 09, 05
1 16, 10, 19
2 26, 22
3 32, 34, 39, 36
4
5
6 61
7 70, 77, 76, 77
8
9 92, 94
Đuôi
0 70, 10
1 61
2 32, 92, 22
3
4 34, 94
5 05
6 16, 36, 76, 26
7 77, 77
8
9 39, 09, 19

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 05/09/2023

ĐB 743578
Nhất 12599
Nhì 06195
Ba 46140 56060
82294 53769 38983 38746
33380 07412 69902
Năm 1441
Sáu 7384 3855 5427
Bảy 738
Tám 52
Đầu
0 02
1 12
2 27
3 38
4 40, 46, 41
5 55, 52
6 60, 69
7 78
8 83, 80, 84
9 99, 95, 94
Đuôi
0 40, 60, 80
1 41
2 12, 02, 52
3 83
4 94, 84
5 95, 55
6 46
7 27
8 78, 38
9 99, 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 29/08/2023

ĐB 834067
Nhất 26514
Nhì 37064
Ba 71757 71162
62917 04794 20582 41601
35311 96606 36219
Năm 4626
Sáu 8487 4631 4929
Bảy 928
Tám 71
Đầu
0 01, 06
1 14, 17, 11, 19
2 26, 29, 28
3 31
4
5 57
6 67, 64, 62
7 71
8 82, 87
9 94
Đuôi
0
1 01, 11, 31, 71
2 62, 82
3
4 14, 64, 94
5
6 06, 26
7 67, 57, 17, 87
8 28
9 19, 29

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 22/08/2023

ĐB 510799
Nhất 40579
Nhì 80383
Ba 57587 66193
53305 16238 79726 19380
01632 42072 46600
Năm 3277
Sáu 5341 8477 0815
Bảy 070
Tám 52
Đầu
0 05, 00
1 15
2 26
3 38, 32
4 41
5 52
6
7 79, 72, 77, 77, 70
8 83, 87, 80
9 99, 93
Đuôi
0 80, 00, 70
1 41
2 32, 72, 52
3 83, 93
4
5 05, 15
6 26
7 87, 77, 77
8 38
9 99, 79

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 15/08/2023

ĐB 057817
Nhất 63882
Nhì 65029
Ba 39800 27021
07093 92016 45119 12134
31157 15896 69872
Năm 4709
Sáu 1642 3300 3557
Bảy 165
Tám 10
Đầu
0 00, 09, 00
1 17, 16, 19, 10
2 29, 21
3 34
4 42
5 57, 57
6 65
7 72
8 82
9 93, 96
Đuôi
0 00, 00, 10
1 21
2 82, 72, 42
3 93
4 34
5 65
6 16, 96
7 17, 57, 57
8
9 29, 19, 09

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 08/08/2023

ĐB 846176
Nhất 09096
Nhì 72648
Ba 74254 72414
35472 67178 80087 57913
85089 15955 18668
Năm 2726
Sáu 3399 1009 7830
Bảy 284
Tám 27
Đầu
0 09
1 14, 13
2 26, 27
3 30
4 48
5 54, 55
6 68
7 76, 72, 78
8 87, 89, 84
9 96, 99
Đuôi
0 30
1
2 72
3 13
4 54, 14, 84
5 55
6 76, 96, 26
7 87, 27
8 48, 78, 68
9 89, 99, 09

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 01/08/2023

ĐB 309297
Nhất 01663
Nhì 15314
Ba 02921 23201
72706 63828 16668 02197
56222 75739 64505
Năm 3097
Sáu 0287 8517 4115
Bảy 757
Tám 92
Đầu
0 01, 06, 05
1 14, 17, 15
2 21, 28, 22
3 39
4
5 57
6 63, 68
7
8 87
9 97, 97, 97, 92
Đuôi
0
1 21, 01
2 22, 92
3 63
4 14
5 05, 15
6 06
7 97, 97, 97, 87, 17, 57
8 28, 68
9 39

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 25/07/2023

ĐB 812484
Nhất 50261
Nhì 80476
Ba 79480 08509
67972 98136 84245 71001
26509 78292 53568
Năm 6350
Sáu 1368 8242 1868
Bảy 077
Tám 97
Đầu
0 09, 01, 09
1
2
3 36
4 45, 42
5 50
6 61, 68, 68, 68
7 76, 72, 77
8 84, 80
9 92, 97
Đuôi
0 80, 50
1 61, 01
2 72, 92, 42
3
4 84
5 45
6 76, 36
7 77, 97
8 68, 68, 68
9 09, 09

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 18/07/2023

ĐB 757596
Nhất 15015
Nhì 25705
Ba 27636 84563
01973 32796 48336 09739
95361 29150 02372
Năm 9184
Sáu 5481 0700 3933
Bảy 850
Tám 97
Đầu
0 05, 00
1 15
2
3 36, 36, 39, 33
4
5 50, 50
6 63, 61
7 73, 72
8 84, 81
9 96, 96, 97
Đuôi
0 50, 00, 50
1 61, 81
2 72
3 63, 73, 33
4 84
5 15, 05
6 96, 36, 96, 36
7 97
8
9 39

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 11/07/2023

ĐB 194909
Nhất 99393
Nhì 97773
Ba 82890 78251
86178 08618 81259 32233
30402 60569 84908
Năm 9841
Sáu 4685 6938 7551
Bảy 309
Tám 18
Đầu
0 09, 02, 08, 09
1 18, 18
2
3 33, 38
4 41
5 51, 59, 51
6 69
7 73, 78
8 85
9 93, 90
Đuôi
0 90
1 51, 41, 51
2 02
3 93, 73, 33
4
5 85
6
7
8 78, 18, 08, 38, 18
9 09, 59, 69, 09

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 04/07/2023

ĐB 593588
Nhất 58910
Nhì 87059
Ba 15224 08748
25874 95997 19198 22324
82012 14308 48002
Năm 3313
Sáu 3289 2356 6033
Bảy 765
Tám 18
Đầu
0 08, 02
1 10, 12, 13, 18
2 24, 24
3 33
4 48
5 59, 56
6 65
7 74
8 88, 89
9 97, 98
Đuôi
0 10
1
2 12, 02
3 13, 33
4 24, 74, 24
5 65
6 56
7 97
8 88, 48, 98, 08, 18
9 59, 89

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 27/06/2023

ĐB 627784
Nhất 57107
Nhì 29686
Ba 15825 38844
11710 64995 67286 86027
89141 37981 23203
Năm 6716
Sáu 0931 4326 3545
Bảy 710
Tám 24
Đầu
0 07, 03
1 10, 16, 10
2 25, 27, 26, 24
3 31
4 44, 41, 45
5
6
7
8 84, 86, 86, 81
9 95
Đuôi
0 10, 10
1 41, 81, 31
2
3 03
4 84, 44, 24
5 25, 95, 45
6 86, 86, 16, 26
7 07, 27
8
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 20/06/2023

ĐB 901983
Nhất 34838
Nhì 97761
Ba 49691 13608
02692 43468 25658 65989
97821 81118 94613
Năm 7985
Sáu 7845 4183 2074
Bảy 623
Tám 23
Đầu
0 08
1 18, 13
2 21, 23, 23
3 38
4 45
5 58
6 61, 68
7 74
8 83, 89, 85, 83
9 91, 92
Đuôi
0
1 61, 91, 21
2 92
3 83, 13, 83, 23, 23
4 74
5 85, 45
6
7
8 38, 08, 68, 58, 18
9 89

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 13/06/2023

ĐB 485154
Nhất 59104
Nhì 68950
Ba 04120 26844
64385 33638 17427 25476
50992 44244 94066
Năm 4956
Sáu 5188 2603 1052
Bảy 648
Tám 30
Đầu
0 04, 03
1
2 20, 27
3 38, 30
4 44, 44, 48
5 54, 50, 56, 52
6 66
7 76
8 85, 88
9 92
Đuôi
0 50, 20, 30
1
2 92, 52
3 03
4 54, 04, 44, 44
5 85
6 76, 66, 56
7 27
8 38, 88, 48
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 06/06/2023

ĐB 369728
Nhất 43862
Nhì 92096
Ba 42520 37239
67352 02081 40422 45675
60768 18371 07372
Năm 6359
Sáu 4659 1303 5350
Bảy 056
Tám 93
Đầu
0 03
1
2 28, 20, 22
3 39
4
5 52, 59, 59, 50, 56
6 62, 68
7 75, 71, 72
8 81
9 96, 93
Đuôi
0 20, 50
1 81, 71
2 62, 52, 22, 72
3 03, 93
4
5 75
6 96, 56
7
8 28, 68
9 39, 59, 59

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 30/05/2023

ĐB 962882
Nhất 74242
Nhì 97390
Ba 84864 06013
07583 38824 33135 91264
26174 91803 31739
Năm 0152
Sáu 1592 1302 6978
Bảy 585
Tám 29
Đầu
0 03, 02
1 13
2 24, 29
3 35, 39
4 42
5 52
6 64, 64
7 74, 78
8 82, 83, 85
9 90, 92
Đuôi
0 90
1
2 82, 42, 52, 92, 02
3 13, 83, 03
4 64, 24, 64, 74
5 35, 85
6
7
8 78
9 39, 29

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 23/05/2023

ĐB 386018
Nhất 57715
Nhì 05860
Ba 31955 93242
39079 71275 73941 62004
78557 23365 63773
Năm 8014
Sáu 4988 4080 4395
Bảy 008
Tám 11
Đầu
0 04, 08
1 18, 15, 14, 11
2
3
4 42, 41
5 55, 57
6 60, 65
7 79, 75, 73
8 88, 80
9 95
Đuôi
0 60, 80
1 41, 11
2 42
3 73
4 04, 14
5 15, 55, 75, 65, 95
6
7 57
8 18, 88, 08
9 79

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Bạc Liêu 60 ngày – Kết quả XS Bạc Liêu 60 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bạc Liêu. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bạc Liêu 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày?

Xổ số Bạc Liêu 60 ngày – Kết quả XS Bạc Liêu 60 ngày gần nhất 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày thế nào?

Xổ số Bạc Liêu 60 ngày – Kết quả XS Bạc Liêu 60 ngày gần nhất 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBL 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBL 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bạc Liêu 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.