Xổ số Bạc Liêu 30 ngày – Kết quả XS Bạc Liêu 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 23/04/2024

ĐB 714705
Nhất 51021
Nhì 39266
Ba 39834 87862
42072 93893 97036 98175
47234 15438 74345
Năm 2194
Sáu 0232 5720 7883
Bảy 161
Tám 41
Đầu
0 05
1
2 21, 20
3 34, 36, 34, 38, 32
4 45, 41
5
6 66, 62, 61
7 72, 75
8 83
9 93, 94
Đuôi
0 20
1 21, 61, 41
2 62, 72, 32
3 93, 83
4 34, 34, 94
5 05, 75, 45
6 66, 36
7
8 38
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 16/04/2024

ĐB 433905
Nhất 21775
Nhì 40833
Ba 40869 55335
06827 87732 07940 78404
24275 87919 40707
Năm 4939
Sáu 5206 2110 2061
Bảy 869
Tám 74
Đầu
0 05, 04, 07, 06
1 19, 10
2 27
3 33, 35, 32, 39
4 40
5
6 69, 61, 69
7 75, 75, 74
8
9
Đuôi
0 40, 10
1 61
2 32
3 33
4 04, 74
5 05, 75, 35, 75
6 06
7 27, 07
8
9 69, 19, 39, 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 09/04/2024

ĐB 830669
Nhất 52831
Nhì 14907
Ba 55700 50547
81488 23435 49152 00074
56046 49755 34822
Năm 0583
Sáu 1893 4338 6936
Bảy 866
Tám 27
Đầu
0 07, 00
1
2 22, 27
3 31, 35, 38, 36
4 47, 46
5 52, 55
6 69, 66
7 74
8 88, 83
9 93
Đuôi
0 00
1 31
2 52, 22
3 83, 93
4 74
5 35, 55
6 46, 36, 66
7 07, 47, 27
8 88, 38
9 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 02/04/2024

ĐB 532626
Nhất 54954
Nhì 23009
Ba 73469 63823
20182 05392 97450 92990
74605 21616 49161
Năm 6451
Sáu 8365 7387 5843
Bảy 244
Tám 95
Đầu
0 09, 05
1 16
2 26, 23
3
4 43, 44
5 54, 50, 51
6 69, 61, 65
7
8 82, 87
9 92, 90, 95
Đuôi
0 50, 90
1 61, 51
2 82, 92
3 23, 43
4 54, 44
5 05, 65, 95
6 26, 16
7 87
8
9 09, 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 26/03/2024

ĐB 610432
Nhất 61398
Nhì 23411
Ba 38284 97473
84069 19705 64030 37785
82751 16131 37077
Năm 0339
Sáu 4686 5345 1256
Bảy 671
Tám 17
Đầu
0 05
1 11, 17
2
3 32, 30, 31, 39
4 45
5 51, 56
6 69
7 73, 77, 71
8 84, 85, 86
9 98
Đuôi
0 30
1 11, 51, 31, 71
2 32
3 73
4 84
5 05, 85, 45
6 86, 56
7 77, 17
8 98
9 69, 39

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 19/03/2024

ĐB 002939
Nhất 18371
Nhì 18029
Ba 20571 18443
29686 16152 73066 27690
53890 30432 74754
Năm 5570
Sáu 8328 8126 1213
Bảy 581
Tám 95
Đầu
0
1 13
2 29, 28, 26
3 39, 32
4 43
5 52, 54
6 66
7 71, 71, 70
8 86, 81
9 90, 90, 95
Đuôi
0 90, 90, 70
1 71, 71, 81
2 52, 32
3 43, 13
4 54
5 95
6 86, 66, 26
7
8 28
9 39, 29

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 12/03/2024

ĐB 907757
Nhất 27006
Nhì 65923
Ba 17537 09371
12425 85045 61019 90358
90269 48400 32391
Năm 8932
Sáu 2262 1567 6486
Bảy 135
Tám 44
Đầu
0 06, 00
1 19
2 23, 25
3 37, 32, 35
4 45, 44
5 57, 58
6 69, 62, 67
7 71
8 86
9 91
Đuôi
0 00
1 71, 91
2 32, 62
3 23
4 44
5 25, 45, 35
6 06, 86
7 57, 37, 67
8 58
9 19, 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 05/03/2024

ĐB 758520
Nhất 02596
Nhì 01721
Ba 13564 34879
59925 68647 26867 13109
85140 39499 37922
Năm 8616
Sáu 7839 5400 9558
Bảy 701
Tám 45
Đầu
0 09, 00, 01
1 16
2 20, 21, 25, 22
3 39
4 47, 40, 45
5 58
6 64, 67
7 79
8
9 96, 99
Đuôi
0 20, 40, 00
1 21, 01
2 22
3
4 64
5 25, 45
6 96, 16
7 47, 67
8 58
9 79, 09, 99, 39

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 27/02/2024

ĐB 404589
Nhất 53872
Nhì 79967
Ba 24755 33542
71579 82974 18799 77791
80747 73664 79960
Năm 4921
Sáu 8572 7510 5366
Bảy 391
Tám 96
Đầu
0
1 10
2 21
3
4 42, 47
5 55
6 67, 64, 60, 66
7 72, 79, 74, 72
8 89
9 99, 91, 91, 96
Đuôi
0 60, 10
1 91, 21, 91
2 72, 42, 72
3
4 74, 64
5 55
6 66, 96
7 67, 47
8
9 89, 79, 99

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 20/02/2024

ĐB 812901
Nhất 41891
Nhì 83332
Ba 24240 14867
24329 25925 34051 80643
08738 36133 52048
Năm 0830
Sáu 9723 7108 2985
Bảy 592
Tám 79
Đầu
0 01, 08
1
2 29, 25, 23
3 32, 38, 33, 30
4 40, 43, 48
5 51
6 67
7 79
8 85
9 91, 92
Đuôi
0 40, 30
1 01, 91, 51
2 32, 92
3 43, 33, 23
4
5 25, 85
6
7 67
8 38, 48, 08
9 29, 79

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 13/02/2024

ĐB 789605
Nhất 18009
Nhì 21134
Ba 23871 70014
04210 51941 57585 82087
43609 92057 49668
Năm 9223
Sáu 1524 0981 6545
Bảy 599
Tám 08
Đầu
0 05, 09, 09, 08
1 14, 10
2 23, 24
3 34
4 41, 45
5 57
6 68
7 71
8 85, 87, 81
9 99
Đuôi
0 10
1 71, 41, 81
2
3 23
4 34, 14, 24
5 05, 85, 45
6
7 87, 57
8 68, 08
9 09, 09, 99

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 06/02/2024

ĐB 710368
Nhất 79602
Nhì 25880
Ba 81495 46248
23101 13784 50875 30880
97741 62050 99364
Năm 3019
Sáu 0392 3837 3827
Bảy 320
Tám 52
Đầu
0 02, 01
1 19
2 27, 20
3 37
4 48, 41
5 50, 52
6 68, 64
7 75
8 80, 84, 80
9 95, 92
Đuôi
0 80, 80, 50, 20
1 01, 41
2 02, 92, 52
3
4 84, 64
5 95, 75
6
7 37, 27
8 68, 48
9 19

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 30/01/2024

ĐB 758755
Nhất 82090
Nhì 35199
Ba 27714 18579
50826 41078 96209 65883
89598 95263 15758
Năm 3957
Sáu 7223 4406 3850
Bảy 405
Tám 40
Đầu
0 09, 06, 05
1 14
2 26, 23
3
4 40
5 55, 58, 57, 50
6 63
7 79, 78
8 83
9 90, 99, 98
Đuôi
0 90, 50, 40
1
2
3 83, 63, 23
4 14
5 55, 05
6 26, 06
7 57
8 78, 98, 58
9 99, 79, 09

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 23/01/2024

ĐB 044138
Nhất 50555
Nhì 98435
Ba 96883 48044
43362 80045 33540 82444
61700 71807 62677
Năm 2942
Sáu 8290 1626 9647
Bảy 865
Tám 20
Đầu
0 00, 07
1
2 26, 20
3 38, 35
4 44, 45, 40, 44, 42, 47
5 55
6 62, 65
7 77
8 83
9 90
Đuôi
0 40, 00, 90, 20
1
2 62, 42
3 83
4 44, 44
5 55, 35, 45, 65
6 26
7 07, 77, 47
8 38
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 16/01/2024

ĐB 432494
Nhất 82310
Nhì 31443
Ba 19853 07037
44158 73264 89432 49699
15368 00737 64491
Năm 2784
Sáu 7898 5290 3789
Bảy 230
Tám 03
Đầu
0 03
1 10
2
3 37, 32, 37, 30
4 43
5 53, 58
6 64, 68
7
8 84, 89
9 94, 99, 91, 98, 90
Đuôi
0 10, 90, 30
1 91
2 32
3 43, 53, 03
4 94, 64, 84
5
6
7 37, 37
8 58, 68, 98
9 99, 89

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 09/01/2024

ĐB 799733
Nhất 40554
Nhì 23626
Ba 07107 83628
00296 43056 46713 19587
27212 35473 15830
Năm 2481
Sáu 0692 0820 0834
Bảy 254
Tám 94
Đầu
0 07
1 13, 12
2 26, 28, 20
3 33, 30, 34
4
5 54, 56, 54
6
7 73
8 87, 81
9 96, 92, 94
Đuôi
0 30, 20
1 81
2 12, 92
3 33, 13, 73
4 54, 34, 54, 94
5
6 26, 96, 56
7 07, 87
8 28
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 02/01/2024

ĐB 404325
Nhất 09858
Nhì 81804
Ba 72841 80783
07180 69467 63925 62453
13168 96964 03851
Năm 0670
Sáu 2163 0216 2346
Bảy 372
Tám 48
Đầu
0 04
1 16
2 25, 25
3
4 41, 46, 48
5 58, 53, 51
6 67, 68, 64, 63
7 70, 72
8 83, 80
9
Đuôi
0 80, 70
1 41, 51
2 72
3 83, 53, 63
4 04, 64
5 25, 25
6 16, 46
7 67
8 58, 68, 48
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 26/12/2023

ĐB 757302
Nhất 49038
Nhì 82100
Ba 63340 21237
35063 90067 11547 36384
15126 63008 62475
Năm 1215
Sáu 7122 8043 8699
Bảy 605
Tám 32
Đầu
0 02, 00, 08, 05
1 15
2 26, 22
3 38, 37, 32
4 40, 47, 43
5
6 63, 67
7 75
8 84
9 99
Đuôi
0 00, 40
1
2 02, 22, 32
3 63, 43
4 84
5 75, 15, 05
6 26
7 37, 67, 47
8 38, 08
9 99

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 19/12/2023

ĐB 391262
Nhất 44510
Nhì 92447
Ba 03870 81543
82759 34508 49738 84473
65900 19467 35515
Năm 6875
Sáu 1552 2174 8843
Bảy 565
Tám 06
Đầu
0 08, 00, 06
1 10, 15
2
3 38
4 47, 43, 43
5 59, 52
6 62, 67, 65
7 70, 73, 75, 74
8
9
Đuôi
0 10, 70, 00
1
2 62, 52
3 43, 73, 43
4 74
5 15, 75, 65
6 06
7 47, 67
8 08, 38
9 59

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 12/12/2023

ĐB 008040
Nhất 73227
Nhì 53903
Ba 25905 51710
56338 59187 39317 16213
35962 94803 11614
Năm 7082
Sáu 2755 6424 1657
Bảy 316
Tám 86
Đầu
0 03, 05, 03
1 10, 17, 13, 14, 16
2 27, 24
3 38
4 40
5 55, 57
6 62
7
8 87, 82, 86
9
Đuôi
0 40, 10
1
2 62, 82
3 03, 13, 03
4 14, 24
5 05, 55
6 16, 86
7 27, 87, 17, 57
8 38
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 05/12/2023

ĐB 006152
Nhất 02523
Nhì 83478
Ba 91672 78975
77573 73386 57625 94284
88136 73266 32316
Năm 8491
Sáu 3518 0826 9339
Bảy 720
Tám 48
Đầu
0
1 16, 18
2 23, 25, 26, 20
3 36, 39
4 48
5 52
6 66
7 78, 72, 75, 73
8 86, 84
9 91
Đuôi
0 20
1 91
2 52, 72
3 23, 73
4 84
5 75, 25
6 86, 36, 66, 16, 26
7
8 78, 18, 48
9 39

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 28/11/2023

ĐB 552155
Nhất 33531
Nhì 54116
Ba 43590 84746
80485 14605 47823 62318
16723 76879 46406
Năm 7954
Sáu 8671 5422 4732
Bảy 850
Tám 91
Đầu
0 05, 06
1 16, 18
2 23, 23, 22
3 31, 32
4 46
5 55, 54, 50
6
7 79, 71
8 85
9 90, 91
Đuôi
0 90, 50
1 31, 71, 91
2 22, 32
3 23, 23
4 54
5 55, 85, 05
6 16, 46, 06
7
8 18
9 79

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 21/11/2023

ĐB 378081
Nhất 96638
Nhì 31245
Ba 23313 55070
28777 39401 25397 92542
80840 87671 72277
Năm 1536
Sáu 7360 1802 7097
Bảy 398
Tám 34
Đầu
0 01, 02
1 13
2
3 38, 36, 34
4 45, 42, 40
5
6 60
7 70, 77, 71, 77
8 81
9 97, 97, 98
Đuôi
0 70, 40, 60
1 81, 01, 71
2 42, 02
3 13
4 34
5 45
6 36
7 77, 97, 77, 97
8 38, 98
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 14/11/2023

ĐB 630229
Nhất 76331
Nhì 23903
Ba 33573 24739
24170 61313 20002 66573
12670 47876 82469
Năm 6940
Sáu 5912 6901 6031
Bảy 379
Tám 37
Đầu
0 03, 02, 01
1 13, 12
2 29
3 31, 39, 31, 37
4 40
5
6 69
7 73, 70, 73, 70, 76, 79
8
9
Đuôi
0 70, 70, 40
1 31, 01, 31
2 02, 12
3 03, 73, 13, 73
4
5
6 76
7 37
8
9 29, 39, 69, 79

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 07/11/2023

ĐB 003028
Nhất 12569
Nhì 56476
Ba 55405 51602
97305 10705 69130 85494
07817 45798 99757
Năm 7300
Sáu 8575 3170 7823
Bảy 250
Tám 06
Đầu
0 05, 02, 05, 05, 00, 06
1 17
2 28, 23
3 30
4
5 57, 50
6 69
7 76, 75, 70
8
9 94, 98
Đuôi
0 30, 00, 70, 50
1
2 02
3 23
4 94
5 05, 05, 05, 75
6 76, 06
7 17, 57
8 28, 98
9 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 31/10/2023

ĐB 428867
Nhất 83899
Nhì 36175
Ba 66956 96659
90133 56882 92304 37469
71648 96324 86874
Năm 4998
Sáu 3260 1189 6487
Bảy 011
Tám 23
Đầu
0 04
1 11
2 24, 23
3 33
4 48
5 56, 59
6 67, 69, 60
7 75, 74
8 82, 89, 87
9 99, 98
Đuôi
0 60
1 11
2 82
3 33, 23
4 04, 24, 74
5 75
6 56
7 67, 87
8 48, 98
9 99, 59, 69, 89

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 24/10/2023

ĐB 477461
Nhất 91122
Nhì 22202
Ba 54807 86004
84216 63215 50263 46576
65901 71032 17440
Năm 5850
Sáu 7968 1541 7028
Bảy 732
Tám 73
Đầu
0 02, 07, 04, 01
1 16, 15
2 22, 28
3 32, 32
4 40, 41
5 50
6 61, 63, 68
7 76, 73
8
9
Đuôi
0 40, 50
1 61, 01, 41
2 22, 02, 32, 32
3 63, 73
4 04
5 15
6 16, 76
7 07
8 68, 28
9

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 17/10/2023

ĐB 168245
Nhất 95746
Nhì 71723
Ba 00018 56566
45625 56959 21489 40676
49512 87683 12594
Năm 6616
Sáu 2969 9925 5655
Bảy 729
Tám 92
Đầu
0
1 18, 12, 16
2 23, 25, 25, 29
3
4 45, 46
5 59, 55
6 66, 69
7 76
8 89, 83
9 94, 92
Đuôi
0
1
2 12, 92
3 23, 83
4 94
5 45, 25, 25, 55
6 46, 66, 76, 16
7
8 18
9 59, 89, 69, 29

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 10/10/2023

ĐB 133051
Nhất 85427
Nhì 82141
Ba 87495 95326
45067 18969 23211 81904
02513 28820 34203
Năm 2998
Sáu 5591 2907 6128
Bảy 744
Tám 78
Đầu
0 04, 03, 07
1 11, 13
2 27, 26, 20, 28
3
4 41, 44
5 51
6 67, 69
7 78
8
9 95, 98, 91
Đuôi
0 20
1 51, 41, 11, 91
2
3 13, 03
4 04, 44
5 95
6 26
7 27, 67, 07
8 98, 28, 78
9 69

Kết quả sổ xố Bạc Liêu - 03/10/2023

ĐB 914500
Nhất 67826
Nhì 28798
Ba 48973 62668
53468 82129 55693 63120
30667 14549 11690
Năm 6124
Sáu 5765 4440 0060
Bảy 865
Tám 73
Đầu
0 00
1
2 26, 29, 20, 24
3
4 49, 40
5
6 68, 68, 67, 65, 60, 65
7 73, 73
8
9 98, 93, 90
Đuôi
0 00, 20, 90, 40, 60
1
2
3 73, 93, 73
4 24
5 65, 65
6 26
7 67
8 98, 68, 68
9 29, 49

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Bạc Liêu 30 ngày – Kết quả XS Bạc Liêu 30 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bạc Liêu. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bạc Liêu 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày?

Xổ số Bạc Liêu 30 ngày – Kết quả XS Bạc Liêu 30 ngày gần nhất 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày thế nào?

Xổ số Bạc Liêu 30 ngày – Kết quả XS Bạc Liêu 30 ngày gần nhất 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBL 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBL 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.